Our leadership

The First President: Liu Kaiqu

The Second President: Cheng Yunxian
 
Current Leadership

Honorary President:Cao Chunsheng

                President:Zeng Chenggang
Advisor: Song Chunhua     Wu Liangyong    Ma Guoxin    Feng Yuan    Wang Mingming    Fan Di'an    Pan He    Qian Shaowu Sheng Yang    Shen Wenqiang    Tian Jinduo     Wang Keqing    Wen Lou     Zhang Yonghao     Ye Yushan     Feng Jicai     Hong Jianping     Zhu Di     Bruce Beasley     Charles Jencks    Elyn Zimmerman     Jonathan Borofsky  Mitsunobu Matsuo Nicolas Bertoux     Peter Jacobi    Ralf Gschwend Ralfonso     Zadok Ben-David     Alfio Mongelli  Jorg Plickat
Honorary President: Cao Chunsheng
President: Zeng Chenggang
Vice-President: Li Ming    Yang Jianping     Sui Jianguo    Sun Zhenhua     Chen Yungang   Yin ShuangXi  Fu Zhongwang Huo Boyang    Long Xiang
Secretary-General: Wu Helin
Executive Director (According to Chinese Surname Stroke Order):
Wang Zhong    Wang Shaojun    Wang Zhigang    Wang Lin    Shi Xiangdong    Long Xiang    Lv Pinchang    Zhu Cheng   
Zhu Shangxi    Liu Wei    Sun Wei    Sun Zhenhua    Li Xiuqin    Li Xiangqun    Yang Jianping  Wu Weishan Wu Hongliang Wu Helin    He Er    Zhang Kun    Chen Yungang    Chen Zhiguang    Chen Yanyin    Lin Gang    Lin Guoyao    Zhao Meng    Xiang Jinguo    Jia Zhuofei    Yin Xiaofeng    Yin Shuangxi    Tang Yao Cao Chunsheng  Liang Mingcheng  Sui Jianguo    Jing Yumin    Fu Zhongwang    Jiao Xingtao    Zeng Chenggang    Bao Haining    Li Ming    Pang Song    Huo Boyang
中国雕塑学会 CHINA SCULPTURE INSTITUTE
中国雕塑学会 CHINA SCULPTURE INSTITUTE    备案号:京ICP备12008679号 
微信公众号:中国雕塑学会CSI